Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Преглед на документи

Съгласно изискването на ЗЕУ, определени документи, които се приемат и издават от административните органи в хода на изпълнение на електронните административни услуги, трябва да са файлове със структурирано съдържание в XML формат, подписани с квалифициран електронен подпис.

Тази страница е предназначена за преглед на електронните документи, издадени от Министъра на околната среда и водите или от подчинените му структури, както и изпратените от Вас заявления.

За да прегледате такъв документ, трябва да го заредите, като посочите местоположението му във файловата система. След това натиснете бутона "Продължи" или изберете секцията "Преглед" от менюто по-горе.

Моля, изчакайте ...