Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

Преглед на преписка

Тук можете да се запознаете със съдържанието на преписката по подадено от Вас заявление за предоставяне услуга.

За да намерите преписка, трябва да разполагате с номера й и кода за достъп. Номерът на преписката и кодът за достъп са ви изпратени със съобщението, с което е потвърдено получаването на заявлението за предоставяне на съответната услуга. Същото се отнася и за подаден сигнал или предложение.

CAPTCHA

Моля, изчакайте ...