Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Преглед на преписка

Тук можете да се запознаете със съдържанието на преписката по подадено от Вас заявление за предоставяне услуга.

За да намерите преписка, трябва да разполагате с номера й и кода за достъп. Номерът на преписката и кодът за достъп са ви изпратени със съобщението, с което е потвърдено получаването на заявлението за предоставяне на съответната услуга. Същото се отнася и за подаден сигнал или предложение.

CAPTCHA

Моля, изчакайте ...