Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Статус на изпълнение на услуга

Тук можете да се информирате за статуса на изпълнение на услуга, за която сте подали заявление.

За целта трябва да попълните номер на преписка и код за достъп. Номерът на преписката и кодът за достъп са ви изпратени със съобщението, с което е потвърдено получаването на заявлението за предоставяне на съответната услуга. Същото се отнася и за подаден сигнал или предложение.

CAPTCHA

Моля, изчакайте ...