Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

Статус на изпълнение на услуга

Тук можете да се информирате за статуса на изпълнение на услуга, за която сте подали заявление.

За целта трябва да попълните номер на преписка и код за достъп. Номерът на преписката и кодът за достъп са ви изпратени със съобщението, с което е потвърдено получаването на заявлението за предоставяне на съответната услуга. Същото се отнася и за подаден сигнал или предложение.

CAPTCHA

Моля, изчакайте ...