Министерство на околната среда и водите

Портал за електронни административни услуги

English

Помощ

Технически изисквания

За правилната работа на системата е необходимо в браузъра да е разрешено изпълнението на JavaScript. За подробности относно включването и изключването на тази функционалност вижте потребителската документация на използвания от Вас браузър.

Системата е разработена и тествана за работа със следните видове браузъри:

В момента по наши наблюдения от проведените тестове, системата работи най-добре и бързо с браузъра Google Chrome.

Препоръката ни е винаги да се стремите да използвате съвременни и по-мощни компютри, както и винаги да работите с последна актуална версия на използвания от Вас браузър.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпроси, свързани с електронния подпис

 • Как да се сдобия с квалифициран електронен подпис?

  Комисия за регулиране на съобщенията поддържа Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис. Необходимо е да си закупите от някой от доставчиците квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН.

 • Как да си инсталирам електронен подпис?

  Ако притежавате квалифициран електронен подпис, издаден от регистриран от КРС доставчик на удостоверителни услуги, е необходимо да се обърнете към доставчика или да проверите в неговата интернет страница в разделите „Инструкции за инсталация“ и „Инструкции за ползване“.

ТЕРМИНИ

 • Квалифициран електронен подпис

  Законовото определение за квалифициран електронен подпис е дадено в чл. 16 от Закона за електронния документ и електронния подпис. Той се издава само от доставчик на удостоверителни услуги заедно с удостоверение за квалифициран електронен подпис. Всеки издаден квалифициран електронен подпис се свързва по уникален начин с неговия автор, гаранция е за авторството на изявленията, направени от притежателя на подписа и е създаден по начин, който да ограничи в максимална степен възможността за неправомерни външни посегателства.

  Или образно казано, електронният подпис е устройство, наподобяващо на външен вид USB памет, кредитна карта с чип или SIM карта за телефон, на която е записан електронният сертификат (удостоверение за квалифициран електронен подпис).

 • Квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН

  Системата работи само с квалифицирани електронни подписи, съдържащи ЕГН на физическо лице. Тъй като доставчиците не са задължени да включват ЕГН в подписа, е необходимо изрично да заявите желанието си за това.

Моля, изчакайте ...